Demonstration event on winter wheat varieties under organic production, Slovenia

Event date: 14 June 2023

RGA is inviting you to a demonstration event on testing of winter wheat varieties for organic production. The event will be held in Krog near Murska Sobota in Slovenia on 14 June 2023. More info about the location and program of the event is available on the link below. RGA vabi na demonstracijskih dogodek o preizkušanju […]

RGA is inviting you to a demonstration event on testing of winter wheat varieties for organic production. The event will be held in Krog near Murska Sobota in Slovenia on 14 June 2023. More info about the location and program of the event is available on the link below.

RGA vabi na demonstracijskih dogodek o preizkušanju sort ozimne pšenice za ekološko pridelavo. Dogodek bo potekal v Krogu pri Murski Soboti v sredo, 14. junija 2023. Več informacij o lokaciji dogodka in programu najdete v vabilu na spodnji povezavi.