Organic cereal production Field Day, Slovenia

Event date: 9 June 2021

We would like to invite you to the Organic cereal production field day, organized by the Agricultural Institute of Slovenia and the ECOBREED project.

The event will take place at Infrastrukturni Center Jablje, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš, Slovenia on June 9, 2021. This year’s traditional event is dedicated to the production of organic cereals in (central) Slovenia.

V sredo, 9. junija 2021, ob 9. uri se bo na Infrastrukturnem centru Jablje Kmetijskega inštituta Slovenije pričel tradicionalni Dan žit. Tematika letošnjega dogodka je namenjena ekološki pridelavi žit v (osrednji) Sloveniji.

KIS_cereal_FD_9.6.2021_invitation