Participatory plant breeding training and the organic management, Slovakia

Event date: 29 June 2022

We want to invite all interested farmers to the Participatory plant breeding training and the organic management organised by the BIOMILA, spol. s.r.o., NPPC – Research Institute of Plant Production, and The Central Control and Testing Institute in Agriculture (ÚKSÚP). Join us on 29 June 2022 at Biomila, spol. s.r.o., Rudník 428. To get more […]

We want to invite all interested farmers to the Participatory plant breeding training and the organic management organised by the BIOMILA, spol. s.r.o., NPPC – Research Institute of Plant Production, and The Central Control and Testing Institute in Agriculture (ÚKSÚP). Join us on 29 June 2022 at Biomila, spol. s.r.o., Rudník 428. To get more information about event and registration, see the invitation attached below.

Dovoľujeme si pozvať všetkých zainteresovaných farmárov na Školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva, ktoré organizuje spoločnosť BIOMILA, spol. s.r.o., NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP). Viac informácií o podujatí a registrácii nájdete v priloženej pozvánke nižšie.