Training event on organic potato varieties, Slovenia

Event date: 24 June 2022

You are kindly invited to the training event: Participatory Plant Breeding of organic potato varieties, that will take place in the organic field of the Agricultural Institute of Slovenia in Jablje (Slovenia) on Friday, 24 June 2022, where 223 advanced potato clones from breeding years 2011 to 2018 grown under organic conditions will be presented. […]

You are kindly invited to the training event: Participatory Plant Breeding of organic potato varieties, that will take place in the organic field of the Agricultural Institute of Slovenia in Jablje (Slovenia) on Friday, 24 June 2022, where 223 advanced potato clones from breeding years 2011 to 2018 grown under organic conditions will be presented.

Na ekološkem poskusnem polju Kmetijskega inštituta Slovenija v Jabljah bo v petek, 24. 6. 2022, potekalo izobraževanje s področja participativnega žlahtnjenja ekoloških sort krompirja, kjer bo predstavljenih 223 perspektivnih klonov krompirja iz let križanj 2011 do 2018, ki so v procesu odbire v ekološki pridelavi.