Organic Farming Field Day “How to eliminate growing risks and be successful in organic production”

ORGANIX, s. r. o., NPPC and partners are inviting you to the demonstration of the Organic Farming Field Day “How to eliminate growing risks and be successful in organic production” on 28 June 2022 in the Biofarm Kriváň in Važec (former area of Motorest Kriváň). During the demonstration, there will be a presentation of the […]

ORGANIX, s. r. o., NPPC and partners are inviting you to the demonstration of the Organic Farming Field DayHow to eliminate growing risks and be successful in organic production” on 28 June 2022 in the Biofarm Kriváň in Važec (former area of Motorest Kriváň). During the demonstration, there will be a presentation of the company ORGANIX, s. r. o., of the ECOBREED NPPC project, and of cereal and potato varieties, demonstrations of technology, and development of organic commodity prices. There will also be a lecture on microbiological preparations in practice. Is this the future of vegetation treatment? Representatives of the production and breeding companies will also be available for discussion. More information about the location and program of the event is available via the link below.

Spoločnosť ORGANIX, s. r. o., NPPC a partneri Vás pozývajú na Deň poľa ekologickej poľnohospodárskej výrobyAko eliminovať pestovateľské riziká a byť úspešný v ekologickej výrobe” dňa 28. júna 2022 v Biofarme Kriváň vo Važci (bývalý areál Motorestu Kriváň). Počas predvádzania bude prebiehať prezentácia spoločnosti ORGANIX, s. r. o., projektu ECOBREED NPPC, odrody obilnín a zemiakov, ukážky techniky, vývoj cien ekologických komodít, prednáška – mikrobiologické prípravky v praxi. Je to budúcnosť ošetrenia porastov? K diskusii budú k dispozícii aj zástupcovia výrobných/obchodných, osivarských a šľachtiteľských spoločností. Viac informácií o mieste a programe podujatia nájdete na nižšie uvedenom odkaze.