Demonstration event on gene bank and plant genetic resources, Slovakia

Event date: 28 June 2023

NPPC – Research Institute of Plant Production Piešťany invites you to a demonstration event on Gene Bank and Plant Genetic Resources “Genebank Success Story“: Open Day of the Gene Bank MANAGEMENT OF GENE BANKS AND PLANT GENETIC RESOURCES FOR ECOLOGICAL AGRICULTURE: Demonstration of work with plant genetic resources Documentation of plant genetic resources Cultivation and […]

NPPC – Research Institute of Plant Production Piešťany invites you to a demonstration event on Gene Bank and Plant Genetic Resources “Genebank Success Story“: Open Day of the Gene Bank MANAGEMENT OF GENE BANKS AND PLANT GENETIC RESOURCES FOR ECOLOGICAL AGRICULTURE:

  • Demonstration of work with plant genetic resources
  • Documentation of plant genetic resources
  • Cultivation and selection of varieties suitable for organic farming

The event will take place at the Gene Bank and experimental garden of the Research Institute of Plant Production in Piešťany on 28 June 2023. More information on the programme and the place can be found at the link below. A wonderful day full of knowledge, science and fun awaits you!

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany Vás pozýva na predvádzacie podujatie o Génovej banky a genetických zdrojov rastlín „Príbeh úspechu Genovej banky“:

  • Ukážka práce s genetickými zdrojmi rastlín
  • Dokumentácia genetických zdrojov rastlín
  • Pestovanie a výber odrôd vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo

Podujatie sa uskutoční dňa 28.júna 2023 od 9:00 do 15:00 v Génovej banke a v experimentálnej záhrade Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch. Viac informácií o programe a mieste konania nájdete na nižšie uvedenom odkaze. Očakáva Vás báječný deň plný poznania, vedy a zábavy!