Evaluation event on organic potato breeding, Slovenia

Event date: 12 October 2022

The Agricultural Institute of Slovenia is inviting you to an Evaluation event on organic potato breeding on 12 October 2022. The event will take place in the field trial of organic potato breeding and selection of the Agricultural Institute of Slovenia in Jablje (Mengeš, Slovenia), where 223 advanced potato clones from breeding years 2011 to […]

The Agricultural Institute of Slovenia is inviting you to an Evaluation event on organic potato breeding on 12 October 2022. The event will take place in the field trial of organic potato breeding and selection of the Agricultural Institute of Slovenia in Jablje (Mengeš, Slovenia), where 223 advanced potato clones from breeding years 2011 to 2018 are grown for selection under organic conditions. The event is open to any farmer who wants to participate. More information in the link below.

Kmetijski inštitut Slovenije vas vabi na izobraževalni dogodek “Vrednotenje pridelka klonov pri ekološkem žlahtnjenju krompirja”, ki bo v sredo 12. oktobra 2022. Dogodek bo potekal na ekološkem poskusnem polju v okviru ekološkega žlahtnjenja in selekcija krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Jabljah (Mengeš). Predstavili bomo 223 perspektivnih klonov krompirja iz let križanj 2011 do 2018, ki so v procesu odbire v ekološki pridelavi. Na dogodku lahko sodelujejo vsi kmetje, ki to želijo. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi.