NPPC field day and participatory plant breeding training and the organic management, Slovakia

Event date: 30 June 2022

We want to invite all interested farmers to the NPPC Field day and participatory plant breeding training and the organic management organised by the NPPC – Research Institute of Plant Production, Research and Breeding station at Vígľaš- Pstruša and The Central Control and Testing Institute in Agriculture (ÚKSÚP) on 30 June 2022. To get more […]

We want to invite all interested farmers to the NPPC Field day and participatory plant breeding training and the organic management organised by the NPPC – Research Institute of Plant Production, Research and Breeding station at Vígľaš- Pstruša and The Central Control and Testing Institute in Agriculture (ÚKSÚP) on 30 June 2022. To get more information about the event and registration, see the invitation attached below.

Dovoľujeme si pozvať všetkých zainteresovaných farmárov na Deň poľa NPPC a školenie participatívneho šľachtenia rastlín a manažmentu ekologického poľnohospodárstva, ktoré organizuje NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša  a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP). Viac informácií o podujatí a registrácii nájdete v priloženej pozvánke nižšie.