Potato production day, Slovenia

Event date: 23 June 2023

KIS is inviting you to a demonstration event on potato production with a presentation of the organic breeding programme and organic variety trials within ECOBREED. The event will be held in Jablje on 23 June 2023. More info about the location and program of the event is available on the link below. Kmetijski inštitut Slovenije […]

KIS is inviting you to a demonstration event on potato production with a presentation of the organic breeding programme and organic variety trials within ECOBREED. The event will be held in Jablje on 23 June 2023. More info about the location and program of the event is available on the link below.

Kmetijski inštitut Slovenije vabi na demonstracijskih dogodek “Dan krompirja“, kjer bodo predstavili ekološki program žlahtnjenja in ekološkega sortnega poskusa v okviru projekta ECOBREED. Dogodek bo potekal v Jabljah, in sicer v petek, 23. junija 2023. Več informacij o lokaciji dogodka in programu najdete v vabilu na spodnji povezavi.