Precision farming in organic system Field Day, Czech republic

Event date: 18 June 2021

18th of June, 2021, an organic arable demonstration farm VH Agroton in cooperation with Czech organics and PRO-BIO obchodní společnost is organizing a field day: Precision farming in organic system – the pilot experiment of landscape management optimization.

PRO-BIO company will introduce principles and benefits of ongoing farmers’ participatory trials within the ECOBREED project. The Demonstration farms project is supported by the Ministry of Agriculture of the Czech republic.

18.6.2021 demonstrační farma VH Agroton s.r.o. ve spolupráci s Czech organics a PRO-BIO obchodní společnost pořádá den otevřených dveří na téma Precizní zemědělství v EZ – pilotní využití optimalizace půdních bloků. Firma PRO-BIO obchodní společnost představí principy a přínosy probíhajících farmářských participačních pokusů v rámci projektu ECOBREED. Projekt Demofarmy 9. F.m. je podpořen MZe.

More information / více informací: http://ecobreed.eu/field-day-in-czech-republic/