Testing of wheat varieties for organic agriculture, Slovakia

Event date: 17 June 2022

The Field Day of Wheat Breeding for farmers is here! We would like to invite all interested farmers to the Field Day: Testing of wheat varieties for organic agriculture, organized by the NPPC – Research Institute of Plant Production, the company Biomila, spol. s. r.o and the ECOBREED project. Join us on 17.06.2022 on the NPPC […]

The Field Day of Wheat Breeding for farmers is here! We would like to invite all interested farmers to the Field Day: Testing of wheat varieties for organic agriculture, organized by the NPPC – Research Institute of Plant Production, the company Biomila, spol. s. r.o and the ECOBREED project. Join us on 17.06.2022 on the NPPC – VÚRV experimental fields ES at Borovce, Slovakia. To get more information about the event and registration, see the invitation attached below.

Dovoľujeme si pozvať všetkých zainteresovaných farmárov na Poľný deň zameraný na Testovanie odrôd pšenice pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý organizuje spoločnosť Národné poľnohospodárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby, spoločnosť Biomila spol. s.r.o.  a projekt ECOBREED. Pridajte sa k nám 17.06.2022 na NPPC – pokusné polia VÚVR EP v Borovciach. Viac informácií o podujatí a registrácii nájdete v priloženej pozvánke nižšie.