Testing of winter wheat varieties for organic production, Slovenia

Event date: 2 June 2022

Agricultural Institute of Slovenia is inviting you to a Demonstration event: Testing of winter wheat varieties for organic production organized at the organic field T6 at the Infrastructure Centre Jablje (ICJ) in Mengeš (Slovenia) on Thursday, 2 June 2022. More information about the location and the event program is available at the link below. Kmetijski […]

Agricultural Institute of Slovenia is inviting you to a Demonstration event: Testing of winter wheat varieties for organic production organized at the organic field T6 at the Infrastructure Centre Jablje (ICJ) in Mengeš (Slovenia) on Thursday, 2 June 2022. More information about the location and the event program is available at the link below.

Kmetijski inštitut Slovenije vas vabi na Demonstracijski dogodek: Preizkušanje sort ozimne pšenice za ekološko pridelavo, ki bo potekal v četrtek, 2. junija 2022, na ekološki njivi T6 na Infrastrukturnem centru Jablje (ICJ) v Mengšu. Več informacij o lokaciji in programu dogodka najdete v vabilu na spodnji povezavi.

KIS_DEMO_02.06.2022_invitation