Training event on organic plant breeding, Slovakia

Event date: 21 June 2021

We would like to invite all interested farmers to the Training event on organic plant breeding, organized by NPPC (The Research Institute of Plant Production), Istropol Solary a.s., and The Central Control and Testing Institute in Agriculture (ÚKSÚP) in Bratislava and the ECOBREED project. More info about the event is available on the link below. Dovoľujeme si pozvať […]

We would like to invite all interested farmers to the Training event on organic plant breeding, organized by NPPC (The Research Institute of Plant Production), Istropol Solary a.s., and The Central Control and Testing Institute in Agriculture (ÚKSÚP) in Bratislava and the ECOBREED project. More info about the event is available on the link below.

Dovoľujeme si pozvať všetkých zainteresovaných farmárov na Školiace podujatie k ekologickému šľachteniu rastlín, ktoré organizuje spoločnosť NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Istropol Solary a.s., a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP). Miesto: na NPPC – Istropol Solary a.s. Viac informácií o podujatí a registrácii nájdete v priloženej pozvánke nižšie.