Ecobreed at the Symposium “Live agriculture”

How to heal Czech agriculture? PROBIO sro presented the Ecobreed project at the Symposium for all the farmers, consumers, academic workers or activists organised on June 24th and 25th in Prague, Czech Republic. The event offered many workshops, presentation and discussion on topics as: biodynamic and organic agriculture community-supported agriculture education in organic agriculture city […]

How to heal Czech agriculture? PROBIO sro presented the Ecobreed project at the Symposium for all the farmers, consumers, academic workers or activists organised on June 24th and 25th in Prague, Czech Republic. The event offered many workshops, presentation and discussion on topics as:

 • biodynamic and organic agriculture
 • community-supported agriculture
 • education in organic agriculture
 • city farming
 • access to land
 • market with organic products

More info about the event, program and some highlights are presented below.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak uzdravit naše zemědělství? PROBIO představilo projekt Ecobreed na sympoziu pro všechny zemědělce, spotřebitele, akademicky i aktivisty pořádané ve dnech 24. a 25. června. Akce nabídla mnoho workshopů, přednášek a diskusí o tématech:

 • biodynamické a ekologické zemědělství
 • komunitní způsoby hospodaření
 • vzdělávání v ekologickém zemědělství
 • městské hospodaření
 • přístup k půdě
 • trh s bio produkty

Další informace o akci, programu a několika důležitých bodech jsou uvedeny níže.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Symposium_program_CZ_24.-25.6.2021

MORE INFO/VÍCE INFORMACÍ ⬇

Symposium živé zemědělství