Field day in Czech Republic

Today, 18th of June, 2021, an organic arable demonstration farm VH Agroton in cooperation with Czech organics and PRO-BIO obchodní společnost is organizing a field day: Precision farming in organic system – pilot experiment of landscape management optimalization. PRO-BIO company will introduce principles and benefits of ongoing farmers’ participatory trials within the ECOBREED project. Demonstration farms […]

Today, 18th of June, 2021, an organic arable demonstration farm VH Agroton in cooperation with Czech organics and PRO-BIO obchodní společnost is organizing a field day: Precision farming in organic system – pilot experiment of landscape management optimalization. PRO-BIO company will introduce principles and benefits of ongoing farmers’ participatory trials within the ECOBREED project. Demonstration farms project is supported by Ministry of Agriculture of Czech republic.

Dne 18.6.2021 demonstrační farma VH Agroton s.r.o. ve spolupráci s Czech organics a PRO-BIO obchodní společnost pořádá den otevřených dveří na téma Precizní zemědělství v EZ – pilotní využití optimalizace půdních bloků. Firma PRO-BIO obchodní společnost představí principy a přínosy probíhajících farmářských participačních pokusů v rámci projektu ECOBREED. Projekt Demofarmy 9. F.m. je podpořen MZe.