Insightful discussions on wheat varieties at the ECOBREED demonstration event in Slovakia

During the National Field Days in Oponice, NPPC organised a demonstration event on the selection and quality of organic wheat varieties evaluated under the ECOBREED project. The event featured numerous presentations and discussions on topics such as: biodynamic and organic farming, training in organic farming and quality of wheat varieties for organic farming. At the […]

During the National Field Days in Oponice, NPPC organised a demonstration event on the selection and quality of organic wheat varieties evaluated under the ECOBREED project. The event featured numerous presentations and discussions on topics such as: biodynamic and organic farming, training in organic farming and quality of wheat varieties for organic farming. At the 24 presentation plots of the NPPC visitors could see crop demonstrations and researchers presented their bred crop varieties, their research activities and the special topic “Increasing the efficiency and competitiveness of breeding varieties for organic farming”. Many thanks to all who participated in the event!

 NPPC počas Celoslovenských dní poľa v Oponiciach usporiadala demonštračné podujatie o výbere odrôd pšenice a o kvalite odrôd pšeníc v ekologickom systéme hospodárenia hodnotené v projekte ECOBREED. Podujatie ponúklo množstvo prezentácií a diskusií na témy ako: biodynamické a ekologické poľnohospodárstvo, vzdelávanie v ekologickom poľnohospodárstve, kvality odrôd pšenice pre ekologické poľnohospodárstvo. Na 24 prezentačných parcelkách NPPC si návštevníci mohli ukážky plodín a výskumníci prezentovali svoje vyšľachtené odrody plodín, výskumnú činnosť a špeciálne téme „ Zvýšenie efektívnosti a konkurencie schopnosti šľachtenia odrôd pre ekologické poľnohospodárstvo“. Ďakujeme návštevníkom za účasť!